Điều khoản thỏa thuận

Điều Khoản Hoạt Động

A – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN

  1. Quyền của thành viên

a) Khi đăng ký trở thành thành viên của Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com và được Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com đồng ý, thành viên sẽ được quyền khởi tạo một tài khoản online để tiến hành đăng tin về thuê, cho thuê, mua bán bất động sản trên Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com.

b) Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, đăng tin và dịch vụ khác của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com.

c) Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch điện tử Vndiaoc.com hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng tài khoản, tiến hành đăng tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com.

d) Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

e) Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch điện tử Vndiaoc.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch điện tử Vndiaoc.com.

  1.  Nghĩa vụ của thành viên

a) Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

b) Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

c) Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com.

d) Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

e) Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com trong bản Quy chế này.

f) Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com.

B – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  1. Quyền của Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com

a) Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch điện tử Vndiaoc.com nêu ra.

b) Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com.

c) Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

d) Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com.

e) Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com.

f) Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch điện tử Vndiaoc.com phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT vndiaoc.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

g) Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

h) Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

i) Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

  1. Nghĩa vụ của Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com

a) Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch điện tử Vndiaoc.com trong điều kiện và phạm vi cho phép.

b) Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc đăng tin của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com.

c) Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com.

d) Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thành viên hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com.

e) Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch điện tử Vndiaoc.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.