Bảo mật thông tin

Bảo mật tin đăng

Thông tin cá nhân của người sử dụng là một trong những tài sản quan trọng nhất đối với chúng tôi. Nó được bảo mật trong trung tâm dữ liệu của chúng tôi và chỉ được truy cập khi cần kiểm tra nhận dạng thông tin cá nhân để thực thi chính sách về quyền riêng tư này.· Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của thành viên cũng như thông tin cá nhân, hoặc thông tin về việc sử dụng Sàn giao dịch TMĐT Vndiaoc.com của người sử dụng (chẳng hạn các khu vực người sử dụng ghé thăm, hay các dịch vụ mà người sử dụng truy cập), trừ trường hợp sau đây:

a) Được sự đồng ý của người sử dụng cho việc chia sẻ thông tin với bên thứ ba. Đơn vị thứ ba là những nhà cung ứng dịch vụ được chúng tôi thuê triển khai dịch vụ, như: dịch vụ máy chủ, phát triển web, các hình thức thanh toán và dịch vụ khách hàng.·Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của người sử dụng khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

b) Khi cơ quan chính phủ có yêu cầu. Cụ thể trong các trường hợp sau: (i) bảo vệ các quyền hay tài sản của Vndiaoc.com hoặc các công ty đối tác; (ii) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (iii) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.