Tin đăng tại Bắc Giang

Sắp xếp theo
BÁN ĐẤT TRONG NGÕ LỚN ĐƯỜNG 295 - HIỆP HÒA - BẮC GIANG
Thỏa thận
 • Hiệp Hòa, Bắc Giang
 • m2
 • 15:43, 12/03/2019
BÁN ĐẤT MẶT ĐƯỜNG 295 - HIỆP HÒA - BẮC GIANG
Thỏa thận
 • Hiệp Hòa, Bắc Giang
 • 100 m2 (5m x 20m)
 • 15:43, 12/03/2019
CẦN BÁN GẤP MẢNH ĐẤT PHÚC THẮNG - ĐỨC THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG
Thỏa thận
 • Hiệp Hòa, Bắc Giang
 • 420 m2 (10m x 42m)
 • 15:43, 12/03/2019
BÁN NHÀ CUNG ĐƯỜNG 295 - HIỆP HÒA - BẮC GIANG
BÁN NHÀ CUNG ĐƯỜNG 295
Thỏa thận
 • Hiệp Hòa, Bắc Giang
 • -1 m2 (8m x 28m)
 • 15:43, 12/03/2019
BÁN LÔ ĐẤT ĐÔ THỊ SỐ 3 NP06 TRUNG ĐỒNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG
Thỏa thận
 • Hiệp Hòa, Bắc Giang
 • 90 m2 (5m x 18m)
 • 15:09, 12/03/2019
BÁN NHÀ MẶT ĐƯỜNG 295 - DANH THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG
Thỏa thận
 • Hiệp Hòa, Bắc Giang
 • 124 m2 (8m x 17m)
 • 14:44, 12/03/2019
BÁN LÔ ĐẤT GẦN QL 37 THÔN CHỚP - LƯƠNG PHONG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG
BÁN LÔ ĐẤT GẦN QL 37 Thôn Chớp - Lương Phong - Hiệp Hòa - BG
Thỏa thận
 • Hiệp Hòa, Bắc Giang
 • 212 m2 (8.5m x 25.7m)
 • 14:43, 12/03/2019
BÁN LÔ ĐẤT LÀN 2 PHỐ HOA - HIỆP HÒA - BẮC GIANG
Thỏa thận
 • TP. Bắc Giang, Bắc Giang
 • -1 m2 (8m x 20.7m)
 • 13:52, 12/03/2019
BÁN LÔ ĐẤT MẶT ĐƯỜNG QL37
Thỏa thận
 • Hiệp Hòa, Bắc Giang
 • 306 m2 (17m x 18m)
 • 13:52, 12/03/2019
BÁN NHÀ KHU 5 THỊ TRẤN THẮNG - HIỆP HOÀ - BẮC GIANG
Thỏa thận
 • Hiệp Hòa, Bắc Giang
 • m2
 • 13:52, 12/03/2019
BÁN NHÀ MẶT ĐƯỜNG 295 - HIỆP HÒA - BẮC GIANG
Thỏa thận
 • Hiệp Hòa, Bắc Giang
 • 150 m2 (6m x 25m)
 • 13:52, 12/03/2019
BÁN ĐẤT MẶT ĐƯỜNG QL37 - HIỆP HÒA - BẮC GIANG
Thỏa thận
 • Hiệp Hòa, Bắc Giang
 • -1 m2 (8.8m x 36m)
 • 13:52, 12/03/2019
BÁN LÔ ĐẤT MẶT ĐƯỜNG TỈNH LỘ 296 - HIỆP HÒA - BẮC GIANG
Thỏa thận
 • Hiệp Hòa, Bắc Giang
 • -1 m2 (5.2m x 34m)
 • 13:51, 12/03/2019
BÁN LÔ ĐẤT GẦN CHỢ THƯỜNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG
Thỏa thận
 • TP. Bắc Giang, Bắc Giang
 • 83 m2 (4.5m x 18.5m)
 • 13:50, 12/03/2019
Tìm kiếm
Tìm trong 9.756 tài sản
Tìm nâng cao
Tìm trong 26 tài sản
Tìm nâng cao
Tìm trong 347 tài sản
Tìm nâng cao