Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Trụ sở chính : 108 Trần Hưng Đạo , HN
Điện thoại : 1900.558.868/ (84)24.3941.8868
Email : contact@vietinbank.vn
Fax : (84)24.3942.1032
Website : vietinbank.vn

Thời gian cho vay: Thời gian cho vay là 120.

Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay chỉ 7.7%/năm.

Các dạng cho vay :

 1.Cho vay chuyên biệt

 2.Chương trình tín dụng quốc tế

 3.Cho vay trung và dài hạn

 4.Cho vay ngắn hạn

Cho vay trung và dài hạn:

 a/ Cho vay hợp vốn:

  • Đặc điểm sản phẩm:

         Loại tiền vay: VND hoặc ngoại tệ;

Phí và lãi suất: Theo thỏa thuận và thống nhất của các bên đồng tài trợ

Phương thức cho vay: Cho vay theo dự án đầu tư;

Thời hạn vay: Trung và dài hạn;

Tài sản đảm bảo: Bất động sản, động sản, tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản khác.

  • Lợi ích sản phẩm:

            Được vay vốn với mức vay lớn hơn thông qua khoản vay hợp vốn;

            Được tư vấn tận tình thủ tục, các thông tin cần thiết khi vay vốn tại VietinBank.

  • Điều kiện sử dụng:

             Doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành của VietinBank

             Cho vay đầu tư dự án:

  • Đặc điểm sản phẩm :

Loại tiền cho vay: VND và ngoại tệ;

Thời hạn cho vay: Từ 12 đến 60 tháng đối với khoản vay trung hạn và trên 60 tháng đối với khoản vay dài hạn;

Phương thức cho vay: Hạn mức, hạn mức tuần hoàn, từng lần;

Số tiền cho vay: Phụ thuộc vào nhu cầu của Khách hàng, nguồn trả nợ, vốn tự có tham gia của Khách hàng, tài sản bảo đảm.

  • Lợi ích sản phẩm :

Được hưởng lãi suất cho vay cạnh tranh, thời gian cho vay linh hoạt, phù hợp với dự án kinh doanh;

Được hưởng các ưu đãi khi đáp ứng các tiêu chí trở thành khách hàng chiến lược của VietinBank;

Được tư vấn tận tình thủ tục, các thông tin cần thiết khi giao dịch Vay vốn lưu động tại VietinBank.

  • Điều kiện sử dụng:

Doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành của VietinBank